logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Program

Plenarni predavatelji

dr. Vida Manfreda Kolar

Razvijanje algebraičnega mišljenja na razredni stopnji osnovne šole

Developing algebraic thinking at the elementary school level

Barbara Japelj Pavešić

Poučevanje matematike za vrhunsko znanje slovenskih otrok

Teaching Mathematics for the ultimate knowledge of Slovene children 

mag. Mojca Suban

Učenje in poučevanje matematike s preiskovanjem v luči sodobnih izzivov

Inquiry Based Mathematics Education in the light of modern challenges

dr. Uroš Kuzman

Matematika za nematematike

Mathematics for non-mathematician