1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012

Maribor, 23. in 24. avgust 2012

Domov

1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012
Maribor, 23. in 24. avgust 2012

Vabimo vas na 1. mednarodno Konferenco o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012, ki bo 23. in 24. avgusta 2012 v Mariboru.

Konferenca je namenjena učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah ter učiteljem razrednega pouka.

Namen konference je predstaviti nove in izvirne pristope k učenju in poučevanju matematike po vsej izobraževalni vertikali za vse izobraževalne programe.

PROGRAM
Program s strokovno-didaktičnimi prispevki bo potekal v obliki:

 • plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelji,
 • predavanj,
 • delavnic,
 • plakatnih predstavitev.

VSEBINE

 • Pristopi, strategije in oblike dela pri pouku matematike s preverjeno učinkovitostjo
  • Različne organizacijske tehnike pri pouku matematike
  • Diferenciacija in individualizacija pouka
  • Učne težave pri učenju matematike
  • Nevralgične točke pri učenju in poučevanju matematike
 • Ugotavljanje znanja pri matematiki
  • Spremljanje učenčevega napredka in vloga povratne informacije
  • Pisni preizkusi
  • Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja
  • Vpliv nacionalnih in mednarodnih preverjanj na učenje in poučevanje matematike
 • Uvajanje novosti iz učnih načrtov in katalogov znanja
  • Reševanje in raziskovanje matematičnih in realnih problemov
  • Matematično modeliranje
  • Vzorci
  • Nadpredmetno povezovanje znanja
  • Bralna pismenost
  • Učenje učenja
  • Od obdelave podatkov do statistike
 • Aktivna raba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učenju in poučevanju matematike
  • Aktivna raba različnih matematičnih programov in računal (numeričnih, grafičnih, simbolnih)
  • Učinki uporabe e-gradiv
 • Matematika in naravoslovni predmeti

PRIJAVA IN PRISPEVKI
Kotizacije ni. Na konferenco se lahko prijavite na tej spletni strani do 6. julija 2012 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest. Če želite sodelovati kot aktivni udeleženci in v tematskih skupinah predstaviti primere učinkovitih praks, vas naprošamo, da

 • do 15. 4. 2012 oddate povzetek prispevka,
 • do 25. 5. 2012 oddate celoten prispevek.
Oddaja povzetkov in prijava je v zavihku Prijava.

Uradna najava konference

Obvestila

Gradiva konference

Vabimo vas, da si v zavihku Gradiva pogledate ppt predstavitve in posnetke predavanj ter gradiva delavnic. Objavljen je še zbornik vseh prispevkov in zbornik povzetkov.

Fotografije konference

Vabimo vas, da si v zavihku Fotogalerija pogledate fotografije konference.