1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012

Maribor, 23. in 24. avgust 2012

Program

Program (končni)

Za plenarna predavanja so se odzvali naslednji predavatelji:

dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
Reševanje realističnih problemov na začetku šolanja
Solving realistic problems at the beginning of schooling
Povzetek / Abstract

Nives Jozić, Filozofska fakulteta, Split
Učenje usmjerenim opažanjem
Directed observation learning
Povzetek / Abstract

dr. Alenka Lipovec, Pedagoška fakulteta, Univerza Maribor
Je kvadrat lik ali okvir?
Is square a figure or a frame?
Povzetek / Abstract

dr. Zlatan Magajna, Pedagoška fakulteta, Univerza Ljubljana
Med utemeljevanjem in dokazovanjem
Between argumentation and proof
Povzetek / Abstract

dr. Jasmina Milinković, Pedagoška fakulteta, Beograd
Realistic mathematics education from theory to practice
Abstract

ddr. Erich Ch. Wittmann, Fakulteta za matematiko, Univerza Dortmund
Teaching and learning mathematics along fundamental mathematical ideas from kindergarten to the matura
Abstract

dr. Amalija Žakelj, ZRSŠ
Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav ter strategije in ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki
Detection and identification of learning difficulties as well as the strategy and assistance measures for pupils with learning difficulties in mathematics
Povzetek / Abstract

Obvestila

Gradiva konference

Vabimo vas, da si v zavihku Gradiva pogledate ppt predstavitve in posnetke predavanj ter gradiva delavnic. Objavljen je še zbornik vseh prispevkov in zbornik povzetkov.

Fotografije konference

Vabimo vas, da si v zavihku Fotogalerija pogledate fotografije konference.