1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012

Maribor, 23. in 24. avgust 2012

Fotografski natečaj

FOTOGRAFSKI NATEČAJ
»Odsev matematike v fotografskem objektivu«

Tema natečaja
V okviru Konference o učenju in poučevanju matematike (KUPM 2012) organiziramo fotografski natečaj za vse učitelje, ki poučujejo matematiko v osnovni ali srednji šoli. Za matematiko velja, da nas spremlja povsod v življenju: ob pogledu na uro, štetju korakov na pločniku, ocenjevanju višine nove stolpnice, v naravi med sprehodom ali med vsakdanjimi obveznostmi. Ujemite v svojem fotografskem objektivu trenutek, ki se vam zdi poseben in ste v njem odkrili matematiko v eni izmed njenih različnih podob. Upodobitev matematičnega motiva naj bo izvirna. Fotografiji dodajte opis do 100 besed, kjer boste izpostavili didaktično vrednost fotografije za pouk matematike.

Izbor in objava fotografij
Fotografija po izboru žirije bo objavljena na naslovnici zbornika povzetkov konference, uporabljena pa bo tudi za namen promocije konference. Poleg te fotografije bo žirija izbrala še 15 fotografij, ki bodo natisnjene za priložnostno razstavo v času konference. Vse prijavljene fotografije bodo objavljene v fotogaleriji na spletni strani konference.
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani konference, avtorji izbranih del za tisk bodo obveščeni po elektronski pošti.

Pogoji sodelovanja in oddaja fotografij
Fotografije so lahko posnete v digitalni ali v klasični tehniki in nato preslikane v digitalno obliko.
Uporabljene so lahko vse tehnike fotografiranja.
Fotografije, kratko spremno besedilo in soglasje, v primeru, da so na fotografiji osebe, oddate na spletni strani konference. Z oddajo del avtorji potrjujejo, da so seznanjeni s pogoji natečaja in da so oddana dela njihova last. S tem dovoljujejo organizatorjem natečaja, da se njihova dela objavijo v tiskani ali elektronski obliki za potrebe konference brez predhodnega avtorjevega soglasja ali plačila. Avtorji oziroma prijavitelji jamčijo, da so podatki točni.
Avtorji naj pred oddajo datoteko/fotografijo ustrezno poimenujejo: ime_priimek_naslovfotografije. Pri tem ni dovoljena uporaba šumnikov ali drugih posebnih znakov. Udeleženci oddajo dela v digitalni obliki v formatu JPG ali JPEG. Velikost datoteke ne sme presegati 4 MB. Vsak udeleženec lahko prijavo največ dve fotografiji. Natečaj ne predvideva denarnih nagrad.

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za zaupanje in sodelovanje na natečaju. Naprošamo vas, da se držite razpisnih pogojev, saj bomo v nasprotnem primeru primorani zavrniti oddano fotografijo.

Časovnica natečaja
Natečaj bo potekal od 1. marca 2012 do 20. maja 2012.
Izbor bo potekal od 20. maja do 4. junija 2012.
Rezultati natečaja bodo objavljeni 5. junija 2012 na spletni strani konference, avtorji izbranih fotografij pa bodo obveščeni po elektronski pošti.
Priložnostna razstava bo na ogled 23. in 24. avgusta 2012 v prostorih, kjer bo potekala konferenca.

Fotografije (kliknite na fotografijo za več informacij)

Obvestila

Gradiva konference

Vabimo vas, da si v zavihku Gradiva pogledate ppt predstavitve in posnetke predavanj ter gradiva delavnic. Objavljen je še zbornik vseh prispevkov in zbornik povzetkov.

Fotografije konference

Vabimo vas, da si v zavihku Fotogalerija pogledate fotografije konference.