logotip
domov
ENGLISH
iskanje   ISKANJE

Dobrodošli

logo-kupm-2016-manjsiKonferenca o učenju in poučevanju matematike 2016 (KUPM 2016)

Vljudno vas vabimo na 3. mednarodno Konferenco o učenju in poučevanju matematike KUPM 2016, ki bo 16. in 17. novembra 2016 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Film

Konferenca je namenjena učiteljem razrednega pouka, učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah in strokovnjakom na področju matematičnega izobraževanja.

Primarni namen konference ostaja predstavitev novih in izvirnih pristopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za vse izobraževalne programe.

Vsebine:

  • Geometrija za danes in jutri
    Vabimo vas k pripravi prispevkov, ki bodo predstavili različne pristope k obravnavi geometrije in razvoju geometrijskih pojmov, gradili most med šolsko prakso in teorijo, osvetlili nevralgične točke pri razumevanju geometrijskih konceptov ter prikazali uspešne prakse ter vlogo tehnologije pri učenju in poučevanju geometrijskih vsebin.
  • Spremljanje učenca pri učenju matematike
    Vabimo vas k pripravi prispevkov o pristopih in oblikah, delu vertikalnih aktivov, didaktičnih rešitvah za raznolike skupine učencev, ustvarjanju vzpodbudnega učnega okolja, pomenu predznanja, povratne informacije, soustvarjanja ciljev in kriterijev uspešnosti za učenje matematike, samovrednotenja in drugih oblikah vrednotenja znanja.
  • Od matematične pismenosti do medpredmetnega povezovanja
    Vabimo vas k pripravi prispevkov o razvijanju ne le matematične, ampak tudi bralne, finančne, digitalne, naravoslovne in drugih vrst pismenosti kot izhodišče za reševanje matematičnih problemov in za  medpredmetno povezovanje.

Delo konference bo potekalo v obliki plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelj, delavnic in predstavitev.

Gradivo konference: spletna stran konference, zbornik razširjenih povzetkov konference, zbornik izbranih prispevkov

Spremljevalni program: Predstavitev znanstveno-raziskovalnih del s področja matematičnega izobraževanja, natečaj  “Slavni matematik GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ NAVDIHUJE za ustvarjanje in raziskovanje”

Pomembni datumi:
Rok za oddajo prispevka v obliki razširjenega povzetka: 12. 9. 2016
Rok za povratno informacijo avtorjem: 14. 10. 2016
Rok za prijavo na konferenco: do zapolnitve mest

Konferenca je brez kotizacije.

Oddaja prispevka v obliki razširjenega povzetka in prijava na konferenco poteka na spletni strani konference v zavihku Prijava.

Veselimo se strokovnega srečanja z vami,
Organizacijski in programski odbor KUPM 2016