2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014

Čatež, 21. in 22. avgust 2014

Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Domov

2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014
Čatež, 21. in 22. avgust 2014

Vljudno vas vabimo na 2. mednarodno Konferenco o učenju in poučevanju matematike (KUPM 2014), ki bo 21. in 22. avgusta 2014 v Termah Čatež.

Konferenca je namenjena učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah,  učiteljem razrednega pouka in strokovnjakom za izobraževanje matematike. 
Primarni namen konference ostaja predstavitev novih in izvirnih pristopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za vse izobraževalne programe.

Vsebine:
Poučevanje za učenje
Pričakujemo prispevke, ki bodo prikazali strokovne rešitve učiteljev, vezane na raznolikost učencev, populacije.

 • Razvoj in razumevanje pojmov
 • Problemski pristop
 • Učne oblike in metode dela
 • Bralna pismenost
 • Diferenciacija in individualizacija pouka
 • Učne težave pri učenju
 • Vrednotenje znanja (diagnostično, formativno, sumativno)
 • Eksterna preverjanja znanja
 • Vloga domačih nalog
 • Izkušnje pri uvajanju novosti iz učnih načrtov in katalogov znanja

Razvijanje digitalne pismenosti
Pričakujemo prispevke, ki bodo kritično prikazali aktivno uporabo tehnologije.

 • Digitalna pismenost v funkciji implementacije kurikula
 • Uporaba tehnologije
 • Kritični pogledi na učenje in poučevanje z matematičnimi programi in e-gradivi na mobilnih in stacionarnih napravah
 • Učim se tudi na daljavo in učim se z drugimi (spletna učilnica,  družabna omrežja, e-listovnik...)
 • Tehnologija in ugotavljanje znanja pri matematiki
 • Znanje in dodana vrednost uporabe tehnologije

Sodelovanje med predmeti
Pričakujemo prispevke o medpredmetnem sodelovanju za dvig kakovosti znanja tako po vertikali kot povezovanje matematike z družboslovjem, naravoslovjem, umetnostjo, strokovnimi predmeti…

Delo konference bo potekalo v obliki:

 • plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelji,
 • delavnic,
 • daljših in krajših predstavitev.

Gradivo konference: spletna stran konference, elektronski zbornik prispevkov konference

Spremljevalni program:

 • Matematika skozi oči umetnika (razstava: različne izrazne oblike-fotografije, risbe, izdelki, video, avdio…)
 • 20 let izhajanja revije Matematika v šoli
 • Didaktični pripomočki (predstavitve ali delavnice)
 • Projekt Scientix
 • Predstavitev znanstveno-raziskovalnih del s področja matematičnega izobraževanja

Več na spletni strani konference.

Pomembni datumi:
Rok za oddajo celotnega prispevka: 10. 5. 2014, podaljšano do 20. 5. 2014
Rok za zgodnje prijave na konferenco (znižana kotizacija 40 €): 10. 5. 2014
Zaključek prijav na razstavo: 20. 5. 2014
Rok za povratno informacijo avtorjem: 20. 6. 2014
Rok za prijavo na konferenco (od 11. 5. kotizacija 50 €): 15. 6. 2014, podaljšano do 30. 6. 2014 oz. do zapolnitve mest

Kotizacija: 50 €
Za zgodnjo prijavo: 40 €
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega VIZ zavoda: 40 €

Oddaja prispevkov in prijava na konferenco poteka tej spletni strani v zavihku Prijava.

Za dodatne informacije se obrnite na: kupm@zrss.si.

Uradna najava konference

Organizacijski odbor KUPM 2014

Programski odbor KUPM 2014

Obvestila

Videoposnetek o konferenci
Na povezavi http://url.sio.si/videokupm2014 si lahko ogledate videoprispevek o konferenci KUPM 2014.

Evalvacijski vprašalnik
Vabimo vas, da na povezavi http://url.sio.si/dQX, odgovorite na evalvacijski vprašalnik.

Program konference
Objavljen je program konference. Več v zavihku Program/Program konference. Zbrani so tudi povzetki vseh predstavitev. Vabljeni k branju.

Skrita matematika v kristalografiji
S predavanjem dr. Ivana Lebana bomo kristalografijo povezali z matematičnimi vsebinami. Na ta način bomo obeležili mednarodno leto kristalografije. Več v povzetku.

Častno pokroviteljstvo
Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je sprejel častno pokroviteljstvo konference KUPM 2014.

Objavljeni plenarni predavatelji
Objavili smo seznam prenarnih predavanj in predavateljev. Več v zavihku Program.

Potrdila o aktivni udeležbi
Udeleženci konference boste prejeli potrdilo o udeležbi, izvajalci predavanj oz. delavnic pa bodo prejeli potrdilo o opravljenem dodatnem strokovnem delu. Več si lahko preberete v zavihku Prijava.Spremljajte naše objave na socialnih omrežjih!
  

Pretekle konference: