Razredni pouk

Konferenca učiteljev in učiteljic razrednega pouka se izvaja vsaki dve leti. Udeležencem ponudi predavanja, delavnice, okrogle mize in premišljevalnice, ki zajemajo znanja, spretnosti in veščine za izvajanje sodobnega pouka na razredni stopnji, torej z mlajšimi učenci. Na konferenci sodelujejo priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja mlajših učencev, formativnim spremljanjem, medpredmetnostjo in spodbudnim okoljem na začetku šolanja. Aktivno vlogo na konferenci imajo tudi učitelji praktiki.

Arhiv konferenc

Konferenca učiteljev razrednega pouka 2022

Konferenca učiteljev razrednega pouka 2018