Šolska knjižnica (4/2023)

11,00 

Opis

Nova številka revije Šolska knjižnica je spet polna zanimivih idej in primerov dobrih praks, ki jih šolski knjižničarji lahko ustrezno prilagodijo sebi in svojim učencem. Kar nekaj prispevkov je namenjenih motivaciji za branje; pišemo o tem, kako spodbuditi zanimanje za branje prek interesnih dejavnosti, se posvetimo problemu drastičnega upada branja na predmetni stopnji ter predstavimo različne bralnomotivacijske dejavnosti, ki dobijo pomembno mesto v letnem delovnem načrtu. Raziskujemo različne vidike medpredmetnega povezovanja, ki omogoča celovitejše razumevanje stvarnosti, saj učencem omogoča povezovanje znanja z različnih predmetnih področij in njihovo uporabo v realnem življenju. Pišemo tudi o načinu strokovne obdelave in hranjenja drobnega tiska, ki je zelo različno ter ima kulturno, informacijsko in zgodovinsko vrednost. V Odmevih objavljamo poročilo z mednarodne konference šolskih knjižničarjev IASL, pišemo o zaključni konferenci projekta Dvig digitalne kompetentnosti Digdaktika ter o strokovnem usposabljanju Tkemo mrežo ustvarjalnosti; odmevata še srečanje šolskih knjižničarjev v srednji šoli in poročilo z bralnega posveta. Iskrice prinašajo nove anekdote iz šolske knjižnice, ki so se tokrat zgodile na Osnovni šoli Grm.

Dodatne informacije

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

ISSN 0353-8958
Število strani 48
Format A4