Nekateri globalni problemi tekstilne industrije in hitre mode

https://doi.org/10.59132/geo/2024/1/15-25 Izvleček V članku je poudarek na industriji oblačil, ki je del tekstilne industrije, in njeni problematiki z vidika trajnostnosti….

Drobci iz geologije Škotske

https://doi.org/10.59132/geo/2017/1/10-23 Povzetek Geološka podlaga Škotske je stara – večinoma iz starega in le malo iz srednjega zemeljskega veka. Vse ostale…

Oris prizadevanj za vpeljavo podjetnosti v slovenske srednje šole

https://doi.org/10.59132/viz/2021/4-5/6-13 Povzetek V članku je orisana zgodovina prizadevanj za vpeljevanje podjetnosti na ravni srednjih šol. Aktivnosti v ta namen so…

O Pilštanju, drnuljah in še čem

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/26-37 Povzetek V prispevku na kratko opisujemo zgodovino starega kozjanskega trga Pilštanja. Na Kozjanskem je nastalo ob koncu srednjega veka…

Grad Žovnek – reševanje izgubljenega zaklada

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/49-60 Povzetek Na Slovenskem propadajo mnogi srednjeveški gradovi. Takšno usodo bi lahko doletela tudi grad Žovnek, če ga ne bi…

Regionalizacija sveta za šolske potrebe v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/26-48 Povzetek V prispevku avtorji najprej utemeljujejo smiselnost in nujnost ustreznih delitev (regionalizacij) sveta na manjše enote oz. geografske regije…

Oblikovanje zemljiške razdelitve na Kozjanskem

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/5-21 Povzetek V prispevku predstavljamo zemljiško razdelitev na primeru osmih katastrskih občin na Kozjanskem. Zemljiška razdelitev pomeni razmestitev parcel na…

Prostorsko širjenje Kopra in njegovega pristanišča

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/32-37 Povzetek V prispevku predstavljamo glavne mejnike prostorskega razvoja Kopra in njegovega pristanišča na območju nekdanjega morskega zaliva. Zaradi potrebe…

Kjer se konča dolina in začne gora

Uvod v fizično geografijo gora https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/42-53 Povzetek V prispevku smo povzeli nekaj ključnih pojmov in procesov, povezanih z gorami po…

Pridelava izbranih kmetijskih kultur na svetu

https://doi.org/10.59132/geo/2020/2/30-39 Povzetek V prispevku so opisane tri svetovno pomembne kmetijske kulture (oljna palma, kakavovec in kavovec), ki dajejo za svetovni…

Kmetija Zakošek v Podpeči v prostoru in času (študij primera)

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/18-32 Povzetek V prispevku analiziramo kmetijo Zakošek na osrednjem Kozjanskem, da bi ugotovili, kako je kmetija kot proizvodna enota delovala…

Podjetnostna kompetenca in geografija

https://doi.org/10.59132/geo/2019/1/36-47 Povzetek S kratkim prikazom podjetnostne kompetence, ki je ena izmed osmih splošnih kompetenc vseživljenjskega učenja, avtor razloži njen namen,…