Prostorsko širjenje Kopra in njegovega pristanišča

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/32-37

Povzetek

V prispevku predstavljamo glavne mejnike prostorskega razvoja Kopra in njegovega pristanišča na območju nekdanjega morskega zaliva. Zaradi potrebe pristanišča in urbanega širjenja mesta so izsušili oziroma nasipali nekdanje plitvo morje z že poprej opuščenimi solinami. Tako so pridobili nove površine, ki so danes namenjene dejavnostim koprskega pristanišča, gradnji in drugi infrastrukturi, del površin pa je ostal zavarovan kot Krajinski park Škocjanski zatok.

Abstract

Spatial Expansion of Koper and its Port

This article eamines the main milestones of the spatial development of Koper and its port in the area of a former sea bay. In order to meet the needs of the port and to further the urban spatial development, the shallow sea was drained or covered by the previously abandoned salt pans. Thus, new areas have been created to serve the Port of Koper, to enable building construction and other infrastructure, while part of the area remains protected as the Škocjan Zatok Nature Reserve.