Vključujoča šola – nekateri poudarki z vidika geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/8-17 Povzetek Vključujoča ali inkluzivna šola se kot ideja vključevanja čim več učencev v enotno šolo oziroma izobraževalni sistem intenzivno…

Od Celja do Logarske doline – avtentična naloga s prvinami formativnega spremljanja

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/26-37 Povzetek V članku avtor razmišlja o možnostih aktivne udeležbe dijakov pri pouku geografije v obliki samostojnega raziskovalnega dela. Gre…

Nekaj pogledov na uporabo geografskih virov

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/23-35 Povzetek V prispevku predstavljamo ključne vrste geografskih virov, ki se dokaj pogosto uporabljajo pri pouku geografije, njihovi primeri pa…

Lošinj – tipičen kvarnerski ali hrvaški otok?

https://doi.org/10.59132/geo/2017/3/8-18 Povzetek Hrvaški otok Lošinj sodi med manjše hrvaške otoke, ki pa si zasluži nekoliko več pozornosti, kot bi jo…

Prežihovi Samorastniki gimnazijsko medpredmetno

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/24-29 Povzetek Novela Prežihovega Voranca Samorastniki je poleg njegovega Boja na požiralniku eno izmed književnih del, ki jih morajo dijaki…

Samorastniki in Boj na požiralniku pri geografiji

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/14-23 Povzetek Članek analizira geografske vidike dveh Prežihovih novel – Boja na požiralniku in Samorastnikov. Ob poglobljenih študijah literarnih zgodovinarjev…

Koprsko pristanišče ali okno v svet na formativni način

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/125-139 Povzetek Prispevek predstavlja možni primer obravnave pristanišča Koper ob upoštevanju nekaterih korakov formativnega spremljanja oziroma ocenjevanja. Ker težnja po…

Nekaj vidikov formativnega spremljanja učenja

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/106-117 Povzetek Formativno spremljanje je način poučevanja, pri katerem učitelj sproti spremlja in ocenjuje učenčev napredek glede na želeni cilj….

Anketa o reviji Geografija v šoli

https://doi.org/10.59132/geo/2016/2-3/101-105 Povzetek Da bi izboljšali kakovost revije Geografija v šoli, smo decembra 2015 opravili krajšo anketo med bralci oziroma naročniki…

Brez namakanja v Egiptu ne gre

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/8-21 Povzetek V Egiptu je kmetijstvo nadpovprečno pomembno tako z vidika zaposlenosti kot BDP-ja. Dejstvo je, da kmetijstva ne bi…

Nekatere naravnogeografske posebnosti Lošča na Kozjanskem

https://doi.org/10.59132/geo/2016/1/22-34 Povzetek V članku so predstavljene nekatere značilnosti litotamnijskega apnenca in konglomerata na Kozjanskem. Posebej so izpostavljene naravnogeografske značilnosti hriba…