Kmetija Zakošek v Podpeči v prostoru in času (študij primera)

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/1/18-32

Povzetek

V prispevku analiziramo kmetijo Zakošek na osrednjem Kozjanskem, da bi ugotovili, kako je kmetija kot proizvodna enota delovala v različnih družbenih razmerah in pod vplivom različnih socialno-ekonomskih razmer. Nekdaj za kozjansko območje mogočna kmetija je v sedanjosti ostala brez naslednikov, zaradi česar je negotov njen nadaljnji obstoj ali pa vsaj njena prihodnja kmetijska funkcija.

Abstract

The Zakošek Farm from Podpeč in Time and Space (Case Study)

The article analyses the Zakošek farm from the central Kozjansko region with the purpose of discovering the farm’s operating as a production unit in different social and socioeconomic conditions. This once powerful farm business in the region is now without successors, which makes its existence or at least its future farming function uncertain.