Besede, besede

Izvleček V svojem prispevku sem izpostavila besedoslovje in besedotvorje v 2. letniku strokovne šole ter ugotovila, da se je zapletlo…

Ostati človek med vojno

Izvleček V šolskem letu 2014/2015 so dijaki smeri Tehnik računalništva pri pouku slovenščine ter zgodovine spoznavali krutost druge svetovne vojne,…

Vračanje s fronte domov ali »umiranje« na svobodi

Izvleček Prispevek govori o vračanju vojakov domov (s tem dejstvom so se dijaki seznanili s pomočjo literarnega in strokovnega dela)…

Moč holokavsta v življenjskih zgodbah

Izvleček Življenjske zgodbe nekdanjih internirank ponujajo bralcem vstop v intimni svet, ki bi lahko ostal skrit. A življenje se velikokrat…

Vojna piše usode ljudi v govornih nastopih srednješolcev

Izvleček V šolskem letu 2018/2019 sem pri pouku slovenščine dijake spodbujala, da bi z govornimi nastopi utrdili in nadgradili že…

Holokavst – brazgotine v dušah človeškosti

Izvleček V 21. stoletju beseda holokavst ni velikokrat »poguglana«, bi rekli srednješolci, a njim vzbudi grozo, ko o tem preberejo…

Razmislek ob monografiji Milene Kerndl Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci

Izvleček V svojem prispevku sem skušala s pomočjo strokovne monografije Sodoben pouk (književnosti), avtorice Milene Kerndl, ne samo izpostaviti določena…

Je knjiga še vedno naša prijateljica?

Izvleček Veliko mladih na srednjih strokovnih šolah misli, da je knjiga njihova sovražnica. Ko učitelj napove literarno delo, ki ga…

Kdor nekje korenini, ga življenje ne razdedini

Intervju z Lidijo Golc, nagrajenko Republike Slovenije na področju srednjega šolstva v letu 2019

Vojaška obveznost? Ah!

Izvleček Prispevek skuša osvetliti dogajanje iz bližnjega zgodovinskega obdobja, ko so mladi fantje morali opraviti vojaško obveznost. Srednješolske klopi so…

Po sledeh holokavsta

Povzetek V šolskem letu 2013/2014 sem pri pouku slovenščine dijakom strokovne šole skušala osvetliti dogodke ob trpljenju v taboriščih z…

Prva svetovna vojna v literaturi in pričevanjih

Povzetek Prispevek govori o soški fronti, ki se je odvijala v naši neposredni bližini. Dijaki strokovne šole, smer Tehnik računalništva,…