Moč holokavsta v življenjskih zgodbah

PDF članek

Izvleček

Življenjske zgodbe nekdanjih internirank ponujajo bralcem vstop v intimni svet, ki bi lahko ostal skrit. A življenje se velikokrat zasuka v nasprotno smer, saj odkrije, kar se je dogajalo, tudi nelepe stvari. Tako mladi vstopijo v zgodovino, ki je sami niso doživljali, a jo spoznavajo s pomočjo knjig. Razumeli bodo tudi zgodovinska dejstva, ki so zavrtela usodo posameznikov, ko so pisali pot v osvoboditev Slovencev izpod tujega jarma. To je bilo velikokrat povezano z nečloveškim trpljenjem.

Abstract

The Power of the Holocoust in Life Stories

The life stories of former female internees provide readers with access to an intimate world that could have remained hidden. But life often takes another turn and reveals past events, including the bad ones. That way young people enter history which they did not experience first-hand, but which they come to know through books. They will also come to understand the historical facts which twisted the fate of the individuals who paved the way for the liberation of Slovenes from foreign oppression. It was often accompanied by inhumane suffering.