Madžarščina na enem mestu

Madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik sta obvezna predmeta v dvojezični osnovni šoli (DOŠ), v DOŠ s prilagojenim programom in v vseh programih Dvojezične srednje šole Lendava (DSŠL).

Za razvoj predmetov oz. kurikulov skrbi – v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na Zavodu RS za šolstvo in zunanjimi strokovnjaki – svetovalka za madžarski jezik.

V Predmetni skupini za madžarščino so nastali tudi:

  • učni načrt za fakultativni pouk madžarščine v srednjih šolah izven narodnostno mešanega območja in
  • učni načrti za izbirne predmete, ki se v dvojezični osnovni šoli vežejo na predmet madžarščina. 

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem

Danes je v Ljubljani potekala konferenca Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem, ki poudarja krepitev socialnih kompetenc, sodelovalnih medosebnih…

Več »

Spletne skupnosti

Študijska skupina za madžarščino v osnovni šoli (1.–5. razred DOŠ) Študijska skupina za madžarščino v osnovni šoli (6. –9. razred DOŠ) Študijska skupina za madžarščino v srednji šoli

Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 30. 06. 2022, Projekti, Domači projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 08. 2021, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »