Madžarščina na enem mestu

Madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik sta obvezna predmeta v dvojezični osnovni šoli (DOŠ), v DOŠ s prilagojenim programom in v vseh programih Dvojezične srednje šole Lendava (DSŠL).

Za razvoj predmetov oz. kurikulov skrbi – v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na Zavodu RS za šolstvo in zunanjimi strokovnjaki – svetovalka za madžarski jezik.

V Predmetni skupini za madžarščino so nastali tudi:

  • učni načrt za fakultativni pouk madžarščine v srednjih šolah izven narodnostno mešanega območja in
  • učni načrti za izbirne predmete, ki se v dvojezični osnovni šoli vežejo na predmet madžarščina. 

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Spletne skupnosti

Študijska skupina za madžarščino v osnovni šoli (1.–5. razred DOŠ) Študijska skupina za madžarščino v osnovni šoli (6. –9. razred DOŠ) Študijska skupina za madžarščino v srednji šoli

Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »