Nazaj na vrhnjo stran: Madžarščina na enem mestu

Predmetna skupina za madžarščino

Madžarščina kot materinščina in madžarščina kot drugi jezik sta obvezna predmeta v dvojezični osnovni šoli (DOŠ), v DOŠ s prilagojenim programom in v vseh programih Dvojezične srednje šole Lendava (DSŠL).

Za razvoj predmetov oz. kurikulov skrbi – v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na Zavodu RS za šolstvo in zunanjimi strokovnjaki – svetovalka za madžarski jezik.

V Predmetni skupini za madžarščino so nastali tudi:

  • učni načrt za fakultativni pouk madžarščine v srednjih šolah izven narodnostno mešanega območja in
  • učni načrti za izbirne predmete, ki se v dvojezični osnovni šoli vežejo na predmet madžarščina.

Vsi učni načrti in katalogi znanja so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

Učitelji madžarščine se običajno letno trikrat srečajo na sklicu študijske skupine (ŠS), kjer izmenjajo mnenja in izkušnje, predstavljajo in spoznavajo primere dobre prakse ter trende v izobraževanju. V organizaciji in izvedbi Zavoda RS za šolstvo se vključujejo v: 

Zavod RS za šolstvo vsako leto organizira izobraževanja za učitelje dvojezičnih šol in vrtcev, pri čemer sodeluje z zunanjimi partnerji, predvsem z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja in Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnostjo. Programi so objavljeni v dodatni ponudbi Zavoda RS za šolstvo. Večino seminarjev izvajamo v Sloveniji, tradicionalna programa Terensko delo na Madžarskem in Poletni seminar madžarščine pa izvajamo v matični državi.

Učitelji, ki poučujejo madžarščino v dvojezičnih šolah, sodelujejo z Zavodom RS za šolstvo kot predavatelji na sklicih študijskih skupin in na seminarjih, v razvojni nalogi za formativno spremljanje, pri analizi in pripravi kurikularnih dokumentov, pri zagotavljanju učnih gradiv kot avtorji, recenzenti, lektorji itd. 

Svetovalka za madžarščino sodeluje pri izvajanju nalog z različnimi institucijami v Sloveniji (ZKMN, PMSNS, Oddelek za madžarski jezik in književnost FF UM) in na Madžarskem.