Likovna umetnost na enem mestu

Predmetna skupina za likovno umetnost:

  • opravlja razvojno delo na področju didaktike likovne umetnosti s poudarkom na načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, razvijanju in preizkušanju sodobnih didaktičnih pristopov in učnih strategij, formativnem spremljanju znanja in učenja likovne umetnosti ter preverjanju in ocenjevanju znanja likovne umetnosti;
  • izvaja svetovalne storitve;
  • pripravlja letna srečanja študijskih skupin;
  • ozavešča strokovno in širšo javnost o pomembnosti likovnoumetnostnega izražanja na vseh nivojih izobraževanja, saj je to temelj za kvaliteten psihosocialni ter telesni (finomotorični) razvoj otrok in mladostnikov.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

Obvestilo za koordinatorje KUV

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Obvestilo za koordinatorje KUV

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Marčevsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Sodelov@lnica LUM

Učbeniki in učila


Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave