Nazaj na vrhnjo stran: Likovna umetnost na enem mestu

Predmetna skupina za likovno umetnost

Predmetna skupina za likovno umetnost:

  • opravlja razvojno delo na področju didaktike likovne umetnosti s poudarkom na načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela, razvijanju in preizkušanju sodobnih didaktičnih pristopov in učnih strategij, formativnem spremljanju znanja in učenja likovne umetnosti ter preverjanju in ocenjevanju znanja likovne umetnosti;
  • izvaja svetovalne storitve;
  • pripravlja letna srečanja študijskih skupin;
  • ozavešča strokovno in širšo javnost o pomembnosti likovnoumetnostnega izražanja na vseh nivojih izobraževanja, saj je to temelj za kvaliteten psihosocialni ter telesni (finomotorični) razvoj otrok in mladostnikov.

V šolskem letu 2020/21 pripravljamo srečanja za učitelje likovne umetnosti pod naslovom Aktiv učiteljev LIKOVNA UMETNOST OŠ/SŠ. Srečanja so namenjena osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, vsebinsko pa izmenjavi dobrih izkušenj, predstavitvi primerov dobrih praks, klepetu o aktualnih problemih predmetnega področja, sodelovalnemu delu …  Srečanja bomo organizirali za učitelje iz vse Slovenije v okolju MS Teams. Ekipo in vsa naša srečanja boste našli na povezavi: Aktiv učiteljev LIKOVNA UMETNOST OŠ / SŠ. V ekipo se lahko prijavite s svojo šolsko MS identiteto (Office 365, Arnes AAI račun) ali kot gost s svojo lastno identiteto (Gmail …).

Kontakt Predmetne skupine za likovno umetnost: