domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Podpora učiteljem za izobraževanje na daljavo

V slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih so nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo, zato smo se na Zavodu RS za šolstvo odločili, da bom predstavili nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo, kjer sta učitelj in učenec fizično ter tudi časovno ločena in tako učiteljem olajšali delo z učenci.

Obstaja veliko definicij izobraževanja na daljavo, za naše potrebe povzemamo definicijo Desmonda Keagana po modelu Jazon.

Izobraževanje na daljavo je oblika izobraževanja, za katero je značilno, da:

 • sta učitelj in učenec večinoma prostorsko in časovno ločena,
 • učenje organizira šola za razliko od samoizobraževanja,
 • učenje poteka s pomočjo različnih medijev,
 • je učna komunikacija dvosmerna in omogoča učencu, da enakopravno sodeluje v učnem procesu.

V duhu te definicije smo pripravili serijo krajših posnetkov s priporočili za izobraževanje na daljavo, zato vas vabimo, da nas spremljate, ker se bo vsebina dopolnjevala.

Šolski posnetki: 

 1. Model komunikacije za učinkovito sodelovanje z učenci, starši in med učitelji.
 2. Priporočila za pripravo učinkovitih navodil za učence. 
 3. Komunikacija in sodelovanje na daljavo.
 4. Predstavitev učnih gradiv različnih predmetov gimnazijskega izobraževanja s portala Jazon.
 5. Telesno dejavni.
 6. Učenje in poučevanje matematike na daljavo.
 7. Podpora učencem pri načrtovanju učenja
 8. Podpora svetovalnih delavcev.
 9. Povratne informacije za izboljšanje učenja in znanja učencev.
  • Video s podnapisi v italijanskem jeziku.
  • Video s podnapisi v madžarskem jeziku.
 10. Kako podpirati učence s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo. 
  • Video s podnapisi v italijanskem jeziku.
  • Video s podnapisi v madžarskem jeziku.
 11. Eksperimentalno delo tudi v izobraževanju na daljavo.

Predmetni posnetki: 

 1. Priporočila glede vzpostavitve in izvedbe izobraževanja na daljavo na razredni stopnji.
 2. Dobrodošli v skupnost učiteljev matematike.
 3. Vpliv glasbe.
 4. Slovenščina malo drugače (osnovna in srednja šola).
 5. Zgodovina, učiteljica življenja – na daljavo.

Šolski:

Model komuniciranja

Priprava navodil učencem

 

Spletno komuniciranje in sodelovanje

 

 

Portal Jazon z učnimi gradivi za izobraževanje na daljavo v gimnazijskem programu

Vsak dan telesno dejavni

O učenju in poučevanju matematike na daljavo

Podpora učencem pri načrtovanju učenja

 

Podpora učencem pri načrtovanju učenja –> video s podnapisi v italijanskem jeziku ter plakat v italijanskem jeziku. 

 

Podpora učencem pri načrtovanju učenja –> Video s podnapisi v madžarskem jeziku ter plakat v madžarskem jeziku.

Izobraževanje na daljavo in podpora svetovalnih delavcev

Povratna informacija in spodbujanje medsebojnega učenja

 1. Video s podnapisi v italijanskem jeziku.
 2. Video s podnapisi v madžarskem jeziku.

Kako podpreti učence s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo

 • Video s podnapisi v italijanskem jeziku.
 • Video s podnapisi v madžarskem jeziku.
Eksperimentalno delo tudi v izobraževanju na daljavo

Predmetni:

Razredna stopnja

Vstop v spletno učilnico učiteljev matematike

Vpliv glasbe

Slovenščina malo drugače (osnovna in srednja šola)
Zgodovina, učiteljica življenja - na daljavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter