Zgodovina v šoli (2/2023)

20,00 

Opis

V tokratni številki revije Zgodovina v šoli nosilni članek obravnava zgodovinske dežele na Slovenskem in njihovo plemstvo; namenjen je pripravi učencev na tekmovanje iz znanja zgodovine, uporaben pa je tudi za vključevanje v pouk kot vir za samostojno učenje zgodovine Slovencev v visokem in poznem srednjem veku. Izpostavljamo zgodovinsko izjemno doživeto pričevanje prisilnega mobiliziranca v nemško vojsko, Franca Kunstlja s sela pri Vodicah. Rubrika Izmenjujemo izkušnje prinaša prispevke o aktivni vlogi učencev, ki so sooblikovali strokovno ekskurzijo v Trst, inovativno zamisel za izvedbo sobe pobega ob 150-letnici stavbe Prve gimnazije Maribor in dva prispevka o holokavstu. V rubriki Iz didaktike zgodovine objavljamo ugotovitve teoretične in empirične raziskave o vlogi muzejev in arhivov pri pouku zgodovine. Številko sklenemo s prispevkom o izobraževanju čevljarjev na Gorenjskem, ki temelji na arhivskih virih, in ga je možno uporabiti pri obravnavi gospodarskega razvoja na Slovenskem v 19. in 20. stoletju.