Vzgojno poslanstvo šole: priročnik za načrtovanje

Nevenka Štraser , (ur.)

priročnik za učitelje / osnovna šola, osnovne šole s prilagojenim programom, srednja šola, dijaški domovi / Splošno / leto izida: 2012 / 144 str.

ISBN 978-961-03-0021-2 / oznaka artikla: 6207

27,20 

Opis

Priročnik vsebuje strokovni oz. teoretični del – tudi zakonodajo, s katero je predpisana vsebina zahtevanih dokumentov – in primere iz prakse s komentarji. Uvodni del priročnika prinaša vpogled v dogajanja v času oblikovanja zakonodaje s področja oblikovanja vzgojnih načrtov. Vsako nadaljnje poglavje je sestavljeno iz teoretične podlage, primerov iz prakse in poudarkov v obliki vprašanj in komentarjev, ki lahko bralca vodijo skozi predlagani proces, pri čemer lahko bralec primerja svoje izkušnje ter odpira in/ali zapira svoje dileme. Priročnik nakazuje bralcu previdnost pri operacionalizaciji kompleksnejših ciljev, široko paleto možnosti vzgojnega delovanja šole v okviru sistematično načrtovanih vzgojnih dejavnosti in/ali še posebej uvid v možnosti in priložnosti šole pri vsakodnevni »rutini« in v »skritem kurikulu«. Vsebuje tudi gradiva, ki so bila obravnavana na delovnih srečanjih ravnateljev in vodij timov za vzgojne načrte po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo in na skupnih medregionalnih posvetih.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-03-0021-2