Mladi, šola in izzivi prihodnosti

Razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti kot sestavin podjetniške naravnanosti in spretnosti v osnovni šoli

Franc Cankar, Tomi Deutsch (ur.)

monografija / osnovna šola, srednja šola / Splošno / leto izida: 2015 / 284 str.

ISBN 978-961-03-0315-2 / oznaka artikla: 6249

21,80 

Opis

Temeljni poudarek monografije je na iskanju rešitev, kako pripraviti mlade za življenje in delo v sodobnem svetu. Avtorji v tej luči razjasnjujejo in utemeljujejo ključne pojme inovativnost, ustvarjalnost in podjetnost ter iščejo in predstavljajo možnosti za realizacijo podjetniške naravnanosti v šolah. Vsebinskim in konceptualnim izhodiščem ter predstavitvam različnih modelov v Sloveniji in drugih državah sledi poglavje, v katerem so predstavljeni projekti, izvedeni na šolah. Spoznanja, pridobljena v projektih, kažejo, da potrebujemo prožen kurikul, ki spodbuja razvoj kompetenc ter zagotavlja dovolj časa za projektno delo. Povezovanju različnih področij znotraj rednega pouka se pomembno pridružuje terensko delo, v okvirih katerega učenci komunicirajo z lokalno skupnostjo in se tudi na ta način vključujejo v družbo.

Dodatne informacije

Leto izida

Avtor/-ji

,

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISBN 978-961-03-0315-2