Vzgoja in izobraževanje (6/2023)

13,00 

Opis

Letnik zaključuje vsebinsko in jezikovno bogata ter pestra številka. V prvem članku avtorice obravnavajo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih, še posebej so se posvetile obravnavi ranljivih skupin mladih 14. in 17. letom (priseljenci in begunci, Romi, otroci s posebnimi potrebami in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki prihajajo iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim statusom ali izjemno nadarjeni mladostniki).

 

V tej številki so predstavljena tudi najnovejša spoznanja v povezavi s kognitivnimi vidiki učenja in njihove pedagoške implikacije; obravnavamo glasbeno samopodobo in glasbeno identiteto; predstavljamo spremljanje napredka pri vzpostavljanju učeče se skupnosti v petletnem obdobju, kjer so predstavljeni rezultati, ki se nanašajo na delovanje v timu, in refleksijo na delovanje učeče se skupnosti.

 

S tokratno številko pa s tremi članki in kolumno zaokrožamo tudi vsebinski sklop vizualnega opismenjevanja, ki smo ga skozi posamezne številke nizali zadnji dve leti.

 

Vabljeni k branju!

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

ISSN 0350-5065
Število strani 64. str
Format A4