Slovenščina v šoli (3/2023)

13,00 

Opis

Pričujoča številka prinaša razpravo strokovnjakov s Koroške o dvojezični in večjezični rabi slovenščine pri mladih ter prikaže primere nadgrajevanja jezikovnih kompetenc s pomočjo znanja več jezikov. Vsi ostali prispevki so iz prakse. Obravnavamo pisanje esejev na književno temo ter načine dajanja povratne informacije dijaku, kjer je v ospredju odnos med dijakom in profesorjem, ki temelji na formativnem spremljanju. Seznanimo se z izkušnjo načrtnega širjenja besednega zaklada na Dvojezični srednji šoli Lendava. Pišemo o trajnem izzivu učitelja slovenščine, kako izbrati in bralno osmišljati izbrano čtivo, da bo pri mladostnikih prebujalo vedoželjni nemir, vzpodbujalo potrebo po branju ter omogočalo raznoliko bralno doživetje. Pišemo o vlogi pravopisne norme pri popravkih velike/male začetnice v korpusu Šolar, analiziramo, v katerih primerih imajo učenci težave pri zapisovanju, pri čemer se odpirajo možnosti za nadaljnje raziskave normativnega razreševanja težjih mest rabe velike oz. male začetnice. Obravnava Möderndorferjevega romana Jaz sem Andrej je eden od učinkovitih načinov, kako knjige in branje približati učencem tretjega triletja, predvsem so dragocene iztočnice za pogovor o osebnih dilemah in vprašanjih mladih. V zadnjem prispevku pišemo o motivih zmaja in povodnega moža v pravljicah, ki izhajata iz ljudske folklorne tradicije in sodita v klasično književnost; zamejskemu učencu in dijaku približa dragocenost slovenske literarne in etnografske dediščine, obenem pa širi slovensko besedišče.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-864X
Število strani 64. str
Format A4