Slovenščina v šoli (1/2023)

13,00 

Opis

Nov letnik posvečamo Borisu Pahorju, ki nas bo celo leto spremljal na naslovnici, in njegovi bogati zapuščini. Dr. Urška Perenič piše o ozadju rokopisa Nekropole, kako je nastal in se ohranil ter o obljubi, ki jo je dala pisatelju ob njunem zadnjem srečanju decembra 2021. Razprave prinašajo prispevek o opisnih kriterijih, ki so pogoj za objektivno in zanesljivo ocenjevanje kakovosti ubeseditvenih postopkov na maturi, kjer od maturantov pričakujemo kompleksno znanje, ki vključuje abstraktno mišljenje, reševanje problemov, opazovanje pojavov z več zornih kotov itd.  V intervjuju z Matejo Gomboc o poučevanju, pisateljevanju in preseganju tabujev. V bogatem naboru Didaktičnih izzivov pišemo o pedagoški praksi študentov slovenistike, o razvijanju jezikovne, narodne in državljanske zavesti, o formativne spremljanju pri medpredmetnem povezovanju, o poučevanju literarne klasike z branjem poezije Franceta Prešerna, o potujoči razstavi in Rudolfovih iz Konjiškega. Številko sklene prestavitev monografije Teorija pripovedi, poglobljeno delo s področja literarne teorije.

 

Dodatne informacije

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-864X
Število strani 64. str
Format A4