Italijanščina kot materinščina na enem mestu

Italijanščina kot materinščina je obvezni predmet na narodnostno mešanem območju slovenske Istre v osnovni in srednji šoli ter v  gimnaziji z italijanskim učnim jezikom.

Za razvoj predmeta skrbi svetovalec za italijanski jezik kot materni jezik, in sicer v okviru področja za šolstvo narodnosti.

Predmetna skupina za italijanščino skrbi za profesionalni razvoj razrednih in predmetnih učiteljev tako, da:

  • redno organizira študijske skupine (ŠS) in usposabljanja v okviru programa Katis ter 
  • sodeluje z različnimi ustanovami Republike Italije, npr. z Generalnim konzulatom Republike ItalijeLjudsko univerzo v Trstu, Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Italije ter z univerzami v Trstu, Vidmu, Benetkah in drugimi. 

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica

Učbeniki in učila


Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »