Nazaj na vrhnjo stran: Italijanščina kot materinščina na enem mestu

Predmetna skupina za italijanščino kot materinščino

Italijanščina kot materinščina je obvezni predmet na narodnostno mešanem območju slovenske Istre v osnovni in srednji šoli ter v  gimnaziji z italijanskim učnim jezikom.

Za razvoj predmeta skrbi svetovalec za italijanski jezik kot materni jezik, in sicer v okviru področja za šolstvo narodnosti.

Predmetna skupina za italijanščino skrbi za profesionalni razvoj razrednih in predmetnih učiteljev tako, da:

  • redno organizira študijske skupine (ŠS) in usposabljanja v okviru programa Katis ter 
  • sodeluje z različnimi ustanovami Republike Italije, npr. z Generalnim konzulatom Republike Italije, Ljudsko univerzo v Trstu, Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Italije ter z univerzami v Trstu, Vidmu, Benetkah in drugimi. 

Predmetna skupina za italijanščino kot materinščino sodeluje tudi: 

  • pri pripravi UN in katalogov znanja iz italijanščine;
  • pri strokovnem in jezikovnem pregledovanju italijanskih prevodov UN iz drugih predmetov;
  • z Založbo Zavoda RS za šolstvo pri pripravi prevodov ali izvirnih učbenikov in delovnih zvezkov.

Razredni in predmetni učitelji, ki poučujejo italijanščino v šolah z italijanskim učnim jezikom, sodelujejo tudi:

  • v razvojni nalogi za formativno spremljanje;
  • pri analizi kurikularnih dokumentov;
  • pri zagotavljanju učnih gradiv kot avtorji, recenzenti, lektorji itd.