Francoščina na enem mestu

Predmetna skupina za francoščino nudi strokovno podporo učiteljem francoščine v osnovnih in srednjih šolah ter na gimnazijah. Predmetno področje razvijamo s pomočjo učiteljev, fakultetnih predavateljev in zunanjih sodelavcev. Poleg strokovne podpore skrbimo za spremljavo raziskav, pripravo strokovnih dokumentov, aktualizacijo učnega načrta in implementacijo notranjih projektov. Z učitelji se srečujemo na študijskih srečanjih, usposabljanjih, konferencah ter ob dnevu Frankofonije.  

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine


Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem

Danes je v Ljubljani potekala konferenca Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem, ki poudarja krepitev socialnih kompetenc, sodelovalnih medosebnih…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Za učitelje francoščine v osnovni šoli Za učitelje francoščine v gimnazijah

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Tekmovanje v znanju francoskega jezika organizira Slovensko društvo učiteljev francoskega jezika.


Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 30. 06. 2022, Projekti, Domači projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 08. 2021, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave