Francoščina na enem mestu

Predmetna skupina za francoščino nudi strokovno podporo učiteljem francoščine v osnovnih in srednjih šolah ter na gimnazijah. Predmetno področje razvijamo s pomočjo učiteljev, fakultetnih predavateljev in zunanjih sodelavcev. Poleg strokovne podpore skrbimo za spremljavo raziskav, pripravo strokovnih dokumentov, aktualizacijo učnega načrta in implementacijo notranjih projektov. Z učitelji se srečujemo na študijskih srečanjih, usposabljanjih, konferencah ter ob dnevu Frankofonije.  

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine


Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Za učitelje francoščine v osnovni šoli Za učitelje francoščine v gimnazijah

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Tekmovanje v znanju francoskega jezika organizira Slovensko društvo učiteljev francoskega jezika.


Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave