Biologija na enem mestu

Sodobna znanost je prešla na sistemsko obravnavo realnega sveta, temu sledi tudi razvoj sodobnih javnih šolskih sistemov. Splošnoizobraževalni predmet biologija izhaja iz mlade, zelo hitro razvijajoče se in vedno bolj razvejane biološke matične discipline. Zaradi hitrega razvojnega razcveta biologije se v svetovnem merilu vsebinski koncept predmeta oz. biološkega izobraževanja dopolnjuje in posodablja v smeri prehoda na sistemsko obravnavo vseh soodvisnih ravni organizacije in delovanja življenja na Zemlji v luči evolucije (od celic, organizmov, življenjskih združb, ekosistemov, biomov do biosfere kot povezano delujoče celote). Brez obravnave v luči evolucije kot osrednjega biološkega koncepta bi sodobna biologija lahko postala nepregledna gora različnih faktov, brez smiselne »velike slike« delovanja biosfere kot povezane celote, od katerega je popolnoma odvisen npr. vsak naš grižljaj hrane in vsak naš dih. Zaradi razumevanja delovanja življenja v luči evolucije biologija postaja ena od najbolj intelektualno izpolnjujočih in navdihujočih ved.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Naravoslovni tabor Slovenj Gradec 2023

V času od četrtka 26.10. do sobote 28.10.2023 je v OE Slovenj Gradec na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) potekal…

Vabilo k ogledu naravoslovne razstave “V vrtincu sprememb”

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije od 13. decembra 2022 do 5. novembra 2023…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Več »

Spletne skupnosti


Učbeniki in učilaProjekti

Projekt NA-MA POTI
NA-MA POTI

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave

Povezave na spletne strani mednarodnih dni, povezanih z biologijo človeka, učenjem, ohranjanjem zdravja, pomočjo ob bolezni, poškodbah in nesrečah ter s preventivo in ozaveščanjem, z ekologijo, z ohranjanjem boidiverzitete in zdravih življenjskih razmer za naš obstoj ter spletne strani strokovnih združenj in ustanov s področja bioloških ved.