Publikacija:

Razredni pouk (2/2023)

Tokratna številka revije Razredni pouk je posvečena razvoju bralne pismenosti na razredni stopnji. Vsebinsko raznoliki prispevki omogočajo vpogled v različne...

Objava:

Razpisi delovnih mest
31. januarja, 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Poslovni sekretar VI, Območna enota Ljubljana, nadomeščanje delavke na daljši bolniški Trajanje zaposlitve: določen...

Objava:

Uspešen začetek novega šolskega leta
31. avgusta, 2022

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu...

Objava:

8. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji
24. marca, 2022

Zavod Republike Slovenije za šolstvo pred začetkom novega šolskega leta organizira 8. konferenco ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki...

Objava:

Priporočila za izbiro učbenikov in kompletov učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023
17. marca, 2022

Ob spoštovanju učiteljeve avtonomne izbire in presoje predlagamo, da pri odločanju o učbenikih, delovnih zvezkih in drugem učnem gradivu upoštevate...

Stran:

Seminarji

Seminarji so daljša oblika usposabljanj, ki so namenjena pridobivanju novih znanj, nadgrajevanju že osvojenih znanj ter strokovni in osebnostni rasti...