Razpisi delovnih mest


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Poslovni sekretar VI, Območna enota Ljubljana, nadomeščanje delavke na daljši bolniški

Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas
Kraj: Ljubljana
Objava od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Območna enota Ljubljana, Razredni pouk, nadomeščanje delavke na daljši bolniški

Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas
Kraj: Ljubljana
Objava od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Območna enota Koper, Področje šolstva Slovencev v Italiji
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Kraj: Koper
Objava od 30. 1. 2023 do 9. 2. 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Dokumentalist VI, Skupne službe

Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas
Kraj: Ljubljana
Objava od 30. 1. 2023 do 5. 2. 2023

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Območna enota Kranj, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2 izvajalca

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Kraj: Kranj
Objava od 31. 1. 2023 do 10. 2. 2023