Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

spoštovani otroci, učenci in dijaki,

spoštovani starši.

V novem šolskem letu se bo ponovno vzpostavljal pedagoški trikotnik med šolo, starši in učenci. Soočili se bomo z novimi izzivi, ki so povezani z medsebojno podporo in sodelovanjem, s sodobnimi pristopi ter z metodami in oblikami dela.

Odgovornost vseh vpletenih v pedagoški proces je vedno porazdeljena; učenje v varnem in spodbudnem učnem okolju, kjer je opažen sleherni posameznik, pa je ključnega pomena za razvoj posameznikovih potencialov.

Ker želimo, da bi se vsak posameznik razvil v odgovornega državljana, je posebej pomemben pristop in vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa ter postopen razvoj odgovornosti šolajočega do pridobljenega znanja in veščin.

Na Zavodu RS za šolstvo bomo tudi v tem šolskem letu nudili strokovno podporo vodstvenim in strokovnim delavcem, celotnim kolektivom, timom ali posameznikom z vključevanjem v razvojne naloge, projekte in poskuse. K sodelovanju bomo povabili tudi druge strokovne inštitucije, združenja in po potrebi tudi starše.

Delavci Zavoda RS za šolstvo vam želimo uspešen začetek šolskega leta 2022/2023.

dr. Vinko Logaj, direktor