Tehnika in tehnologija na enem mestu

Koordinator Predmetne skupine za tehniko in tehnologijo je Gorazd Fišer. Sedež je na OE Maribor, zastopa pa celotno Slovenijo.

Izobraževanja učiteljev tehnike in tehnologije potekajo na študijskih srečanjih, konferencah, webinarjih, seminarjih, v okviru projektov in razvojnih nalog, svetovanjih na šolah, v obliki individualne pomoči po elektronski pošti ali po telefonu.

TekmovanjaZveza za tehnično kulturo Slovenije

Strokovne revije:

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine


Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za tehniko in tehnologijo

Učbeniki in učila


Projekti

Projekt OBJEM
OBJEM

Cilj razvojnega projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (Ozaveščanje,  Branje, Jezik, Evalvacije, Modeli) je dvigniti raven bralne pismenosti...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, matematike in tehnologije

Temeljni cilj projekta ATS STEM – Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) je razvijati in preizkušati...

Trajanje do 31. 01. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave