Športna vzgoja na enem mestu

Predmetna skupina za športno vzgojo obsega delo na področju športa v osnovni šoli (ŠPO) in športne vzgoje v srednjih šolah (ŠVZ). Naloge skupine se nanašajo na:

  • spremljanje raziskav in sodobnih trendov v razvoju vzgoje in izobraževanja; 
  • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk;
  • spremljanje in raziskovanje dosežkov v znanju in veščinah učencev prek raziskav in nacionalnega preverjanja znanja z namenom dviga kakovosti poučevanja, učenja in znanja učencev pri pouku ŠPO in ŠVZ. 

Ključna naloga Predmetne skupine za športno vzgojo pa je svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, ki poučujejo športne dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Obvestilo za koordinatorje KUV

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Obvestilo za koordinatorje KUV

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Marčevsko obvestilo za koordinatorje KUV v VIZ

Obvestila za koordinatorje kulturno-umetnostne vzgoje v VIZ, ki vključujejo pomembnejše aktualne informacije in dogodke iz kulturno-umetnostne vzgoje.

Več »

Spletne skupnosti

ŠS_Šport_Študijska OŠ SŠ_Športna vzgoja-Študijska SŠ

Učbeniki in učila


Projekti

Projekt NA-MA POTI
NA-MA POTI

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Projekt PODVIG
PODVIG

Ključni cilj projekta PODVIG – Podjetnost V GImnaziji je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi...

Trajanje do 30. 09. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Projekt POGUM
POGUM

Ključna cilja projekta POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POdjetnost, Gradnik...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Več »

Tekmovanja

Šolska športna tekmovanja organizirajo in izvajajo šole v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi in klubi, panožnimi zvezami in pod okriljem krovne organizacije.

Zavod za šport Planica


Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave