Nazaj na vrhnjo stran: Športna vzgoja na enem mestu

Predmetna skupina za športno vzgojo

Predmetna skupina za športno vzgojo obsega delo na področju športa v osnovni šoli (ŠPO) in športne vzgoje v srednjih šolah (ŠVZ). Naloge skupine se nanašajo na:

  • spremljanje raziskav in sodobnih trendov v razvoju vzgoje in izobraževanja;
  • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk; 
  • spremljanje in raziskovanje dosežkov v znanju in veščinah učencev prek raziskav in nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) z namenom dviga kakovosti poučevanja, učenja in znanja učencev pri pouku ŠPO in ŠVZ. 

Ključna naloga Predmetne skupine za športno vzgojo pa je svetovanje in strokovna podpora strokovnim delavcem, ki poučujejo športne dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah. 

Sodobni didaktični pristopi poučevanja v živo in na daljavo temeljijo na:

  • ustvarjanju varnega in spodbudnega učnega okolja;
  • poučevanju po načelih formativnega spremljanja;
  • spodbujanju razvijanja kompetenc učencev za življenje in
  • celostnem pogledu na otroka in mladostnika, zaradi česar se tudi medpredmetno in medpodročno povezujemo.

Pri poučevanju spodbujamo smiselno, strokovno kritično uporabo različnih gradiv in digitalne tehnologije.

Dejavnosti, s katerimi spodbujamo in podpiramo profesionalni razvoj strokovnih delavcev, so:

Predmetna skupina za športno vzgojo je del Področne skupine NA-MA (naravoslovje in matematika).

Kontakt Predmetne skupine za športno vzgojo: ,