domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Konference in posveti

Konference in posveti, ki jih organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, so priložnost za izmenjavo prakse in teorije, za srečevanje strokovnih delavcev šol in vrtcev, predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, javnih zavodov, domačih in tujih teoretikov ter raziskovalcev s področja vzgoje in izobraževanja. Spodbujamo preplet aktualnih vsebin s področja šolstva, širših pogledov na izobraževanje in širjenje informacij o dobrih praksah.

V okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (IJZ) so na voljo različni posveti in konference. Več o ponudbi projekta IJZ.

KONFERENCE

21., 22. 3. 2018 Konferenca učiteljev razrednega pouka 

19., 20. 4. 2018 Konferenca Sirikt

27. 06. 2018  4. Konferenca o učenju in poučevanju matematike

11., 12. 4. 2018  Nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter