domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Študijska srečanja

Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja strokovnih delavcev posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …).

Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih srečanj, v sodelovanju z učitelji in vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci predmetnih in področnih skupin na Zavodu RS za šolstvo.

Potrdila o udeležbi na študijskih srečanjih, ki so potekala v mesecu avgustu, bodo pripravljena in poslana na šole od 15. decembra 2019 dalje.

Potrdila o udeležbi na študijskih srečanjih, ki so potekala v jesenskem času, bomo posredovali na šole po pregledu opravljenih obveznosti.

študijska srečanja

za

šolsko svetovalno delo

spletne učilnice

za

študijska srečanja

študijska srečanja

za

knjižnično dejavnost

študijska srečanja

za

predšolsko vzgojo

študijska srečanja

za

glasbeno šolstvo

študijska srečanja

za

osnovno šolo

študijska srečanja

za

srednje šole

Arhiv: Študijska srečanja 2019/2020

Spoštovani,

objavljamo preglednico študijskih srečanj za strokovne delavke in delavce vrtcev, za učiteljice in učitelje v osnovnih šolah ter srednješolske učiteljice in učitelje za šolsko leto 2019/2020.

Lokacije izvedb za posamezno študijsko skupino in datume si lahko ogledate v preglednici. (ŠS so razdeljena po zavihkih – za vrtce, osnovne šole ter srednje šole)

*Pridružujemo si pravico do manjših sprememb.

Sporočamo vam, da bomo v avgustu 2019 izvajali študijska srečanja tudi za vse osnovnošolske učiteljice in učitelje, ki se bodo pri večini skupin izvajala v petih regijah na različnih lokacijah, in sicer:

22. 8. 2019 – vzhod I,
23. 8. 2019 – jug,
26. 8. 2019 – zahod,
27. 8. 2019 – sever,
29. 8. 2019 – vzhod II.

Osnovnošolski učitelji bodo razvrščeni v  skupine:

  • V 1. skupino so vabljeni učitelji biologije, gospodinjstva, kemije, naravoslovja in organizatorji šolske prehrane. Učitelji se lahko udeležijo študijskih srečanj za največ tri predmete.
  • V 2. skupino so vabljeni učitelji fizike, matematike, računalništva, tehnike in tehnologije. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
  • V 3. skupino so vabljeni učitelji športa in glasbene umetnosti. Učitelji se po skupnem uvodnem delu lahko udeležijo študijskega srečanja za en predmet.
  • V 4. skupino so vabljeni učitelji slovenščine. Če poučujejo poleg slovenščine tudi katerega izmed tujih jezikov ali so šolski knjižničarji, se lahko v regijskem centru vzhod II udeležijo študijskega srečanja za 5. skupino, kjer je poleg tujih jezikov ponudba študijskega srečanja tudi za učitelje slovenščine in šolskih knjižničarjev.
  • V 5. skupino so vabljeni učitelji tujih jezikov: angleščine, nemščine, italijanščine, madžarščine, španščine, ruščine in francoščine. V vseh centrih se izvaja študijsko srečanje za angleščino, v določenih pa še za ostale tuje jezike (v tabeli spodaj). V centru vzhod II se 5. skupini lahko pridružijo še učitelji slovenščine in šolski knjižničarji. Učitelji se v teh centrih lahko udeležijo študijskega srečanja za enega oziroma največ dva predmeta.

  • V 6. skupino so vabljeni učitelji geografije, zgodovine in domovinske vzgoje ter etike. Učitelji se lahko udeležijo študijskega srečanja za največ dva predmeta.
  • V 7. skupino so vabljeni učitelji likovne umetnosti, ki imajo srečanja zgolj v treh centrih in z drugačnimi datumi.
  • V 8. skupino so vabljeni učitelji in drugi strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.
  • V 9. skupino so vabljeni učiteljice in učitelji razrednega pouka, ki imajo zaradi velikega števila učiteljev v isti regiji več centrov.

Študijska srečanja za glasbeno šolstvo, knjižnično dejavnost in šolsko svetovalno delo se bodo izvajala po starem modelu, v mesecu septembru in oktobru, v popoldanskem času. Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in si izbrali želene predmetne delavnice.

Prijave na študijsko srečanje bodo zgolj elektronske in bodo odprte od sredine junija do 20. avgusta 2019.

Naslov za prijave in odjave bomo naknadno objavili na spletni strani Zavoda RS za šolstvo ter v spletnih učilnicah za posamezne predmete.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter