domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Študijska srečanja

Študijska srečanja (ŠS) so uveljavljena oblika aktivnega izobraževanja in sodelovanja strokovnih delavcev posameznih predmetov oziroma področij. Namenjena so izmenjavi izkušenj in seznanjanju z aktualnimi spremembami ter strokovnimi novostmi, ki so pomembne za pouk predmeta oziroma področja. V ospredju je povezovanje teorije s prakso in obratno (strokovni poudarki, novi koncepti preverjanja, didaktični pristopi k posameznim učnim sklopom, učenje učenja, inkluzija …).

Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih skupin, v sodelovanju z učitelji in vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci predmetnih in področnih skupin na ZRSŠ.

spletne učilnice

za

študijska srečanja

študijska srečanja

za

predšolsko vzgojo

študijska srečanja

za

osnovno šolo

študijska srečanja

za

srednje šole

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter