Projekt DDK v središču

V okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti deluje tudi središče, katerega osrednja vloga je usmerjanje in koordinacija partnerjev v programu, programskih aktivnosti,…

Delite svoje izkušnje v projektu Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s projektnimi partnerji izvajamo projekt DesignMyFuture, ki se osredotoča na razvoj modelov za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih in spodbuja pozitivno odločanje o njihovi poklicni prihodnosti. V ta namen prijazno prosimo učitelje, da z nami delite izkušnje in mnenje v anonimni spletni anketi.

Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetih in področjih

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili »Smernice za uporabo digitalne tehnologije 2021« za posamezne predmete in področja.

Odprti za sodelovanje in izmenjavo idej – projekt ILSP

28. 6. 2021 smo na Zavodu RS za šolstvo izpeljali letno refleksijo v projektu ERASMUS+ KA2 ILSP, ki se ukvarja…