Digitalna tehnologija pouk razvija

V Digitalni bralnici ZRSŠ je izšla monografija Digitalna tehnologija pouk razvija. V njej so zbrani prispevki, ki izpostavljajo uporabno vrednost Smernic za uporabo digitalne tehnologije pri pouku različnih predmetov, podkrepljene s primeri dobre prakse, s čimer se želi spodbujati in podpirati učiteljevo kvaliteto učenja in poučevanja ter razvoja učiteljevih in učenčevih/dijakovih digitalnih kompetenc. Prijetno branje želimo!