Projekt DDK v središču

V okviru projekta Dvig digitalne kompetentnosti deluje tudi središče, katerega osrednja vloga je usmerjanje in koordinacija partnerjev v programu, programskih aktivnosti, VIZ-ov ter ostalih deležnikov.  

Središče za dvig digitalne kompetentnosti sestavljajo mag. Andreja Čuk, vodja središča, ZRSŠ; Ingrid Podbršček, namestnica vodje središča, ARNES; dr. Vinko Logaj, ZRSŠ; mag. Marko Bonač, Arnes; dr. Tomi Deutsch, ZRSŠ; mag. Mojca Dolinar, ZRSŠ; Robert Gajšek, OŠ Hruševec; Barbara Gregorič, ZRSŠ; dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, Pedagoški inštitut; Romana Košutnik, ZRSŠ; Anita Poberžnik, ZRSŠ; mag. Sašo Stanojev, ŠC Kranj; Uroš Škof, Gimnazija Brežice; Bernarda Trstenjak, MIZŠ; dr. Vesna Ferk Savec, PEF UL; dr. Andrej Flogie, FNM UM; mag. Janko Harej, ŠC NG ARNES; Vesna Hrast, ZRSŠ; Maja Vičič Krabonja, SEŠ Maribor; Oliver Zofič, Microsoft in Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ. 

Včeraj smo izpeljali 3. delovno srečanje, na katerem smo pregledali analize 220 samorefleksij šol z orodjem SELFIE za šole v luči močnih in šibkih področij, se pogovorili o poteku priprav digitalnih strategij, se seznanili s ponudbo usposabljanj strokovnih delavcev ter razpravljali o vzpostavitvi razvojnih skupin in spletnih skupnosti. 

Člani središča bodo na naslednjem srečanju snovali program za vseslovensko konferenco za področje digitalne didaktike, ki bo hkrati zaključna konferenca projekta Dvig digitalnih kompetenc in odskočna deska za nekaj novega 🤞.