Odprti za sodelovanje in izmenjavo idej – projekt ILSP

28. 6. 2021 smo na Zavodu RS za šolstvo izpeljali letno refleksijo v projektu ERASMUS+ KA2 ILSP, ki se ukvarja z uvajanjem sodelovalnega vodenja v šolsko prakso. Naši šolski timi so se je udeležili na dva načina: nekateri v živo, drugi pa sočasno na daljavo. Srečanje smo izpeljali v hibridni obliki, kar je vsem udeležencem omogočilo sočasno sledenje predstavitvam in delo v delavnicah. Tako so si lahko vsi prisotni (v živo in na daljavo) izmenjali izkušnje in prispevali k mreženju. Ali kot je zapisal eden izmed udeležencev:

» Iz srečanja odhajam s potrditvijo, da smo kljub daljavi  skupaj dosegli zastavljene cilje in postavili smernice za naprej. Smo učeča se skupnost, torej odprti za sodelovanje in izmenjavo idej. Skupaj zmoremo več.«

Pri izpeljali hibridnega dogodka sta nam pomagala Aleš Erčulj iz Acord 92 d. o. o. in Oliver Zofič iz Microsoft Slovenija, za kar se jima iskreno zahvaljujemo.