Latinščina na enem mestu

Temeljne naloge Predmetne skupine za latinščino so: 

  • razvoj predmeta, 
  • spremljava raziskav, 
  • priprava strokovnih dokumentov,
  • razvoj sodobnih didaktičnih pristopov in gradiv za pouk latinščine ter 
  • prenos novosti v šolsko prakso.

Predmetna skupina za latinščino je odgovorna tudi za vsebinski razvoj učnega načrta za latinščino v gimnaziji.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo srednješolskim učiteljem ter njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje, delavnice in strokovne konference ter srečanja študijskih skupin za učitelje latinščine.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov 2022

Od danes, 3. oktobra do 30. novembra 2022 bo spet odprt pedagoški forum za vaše opise dejavnosti, ki ste jih izvedli…

Evropski dan jezikov

Vsako leto 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič razglasil v evropskem…

Več »

Koledar

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za učitelje latinščine

Projekti

JeŠT – Jeziki štejejo

Projekt Jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Namen projekta Jeziki štejejo je spodbujanje...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave