Kemija na enem mestu

Kemija je temeljna naravoslovna in eksperimentalna veda, ki proučuje snovi, njihovo zgradbo, lastnosti in spremembe. Kot splošnoizobraževalni predmet v osnovni in srednjih šolah  je usmerjena v pridobivanje in razvijanje temeljnih kemijskih znanj, spretnosti, stališč in odnosa, ki učencem in učenkam omogočajo aktivno in odgovorno življenje oziroma delovanje v sodobni družbi (npr. reševanje problemov, argumentirano, kritično presojanje itd.).

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

Naravoslovni tabor Slovenj Gradec 2023

V času od četrtka 26.10. do sobote 28.10.2023 je v OE Slovenj Gradec na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) potekal…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Več »

Spletne skupnosti

Spletne učilnice za učitelje kemije v osnovni šoli Spletne učilnice za učitelje kemije v srednji šoli

Učbeniki in učilaProjekti

Projekt NA-MA POTI
NA-MA POTI

Cilj projekta je NA-MA POTI – NAravoslovje, MAtematika, Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija, Interaktivnost je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave