Posodobljen koledar šolskih tekmovanj in informacije

Objavljen je posodobljen in s strani MIZŠ ter z izvajalci šolskih tekmovanj usklajen koledar tekmovanj za šolsko leto 2020/2021.

Izvedba tekmovanja iz znanja angleščine v šolskem letu 2020/2021

Zaradi epidemije COVID-19 se bo v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učenke 9. razreda osnovne…

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«

Obvestilo osnovnim in srednjim šolam glede tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za Cankarjevo priznanje je razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 8. in 9. razreda osnovne šole iz znanja zgodovine (veljaven od 23. 12. 2020 do…

Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

Pravilnik o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021) Sprememba 35. člena Merila…

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021).

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine

Pravilnik o tekmovanju učenk in učencev 9. razreda osnovne šole v znanju nemščine (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8….

Pravilnik o tekmovanju učencev 9. razreda OŠ v znanju angleščine

Pravilnik o tekmovanju učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleščine (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021).

Razpis tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2020/21 tekmovanje iz znanja zgodovine na temo ” Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla”.

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ začasno odpovedano

Obveščamo vas, da je tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ,  napovedano za 8. 12. 2020, začasno odpovedano in prestavljeno…

Obvestilo o izvedbi tekmovanj

Obveščamo vas, da so vsa tekmovanja ZRSŠ v času izobraževanja na daljavo začasno odpovedana in prestavljena na druge termine, ki…