Vodnik tekmovanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine v šolskem letu 2021/2022


Objavljamo vodnik tekmovanja učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine v šolskem letu 2021/2022.

Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda osnovne šole z namenom spodbujanja učencev k doseganju višje ravni znanja nemškega jezika, k temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na osnovi razpoložljivih virov ter odkrivanje nadarjenih za tuje jezike.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh, na šolski in državni ter v dveh ločenih tekmovalnih skupinah za tekmovalce 8. in 9. razreda. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven za učence 8. in 9. razreda: četrtek, 18. 11. 2021 ob 13. uri,
  • državna raven za učence 8. in 9. razreda: sreda, 23. 3. 2022 ob 14. uri.