Literatura za državno tekmovanje s področja zgodovine

Na spletni strani Pokrajinskega muzeja Celje je v zavihku Muzej/Programi za šole objavljen digitaliziran izsek iz monografije Municipium Claudium Celeia (2020), Življenje v mestu, str. 56-83, ki je namenjen za državno raven tekmovanja učencev 8. in 9. razredov osnovne šole s področja zgodovine. 

Za državno tekmovanje se v skladu z objavljenim seznamom virov in literature upoštevajo viri in literatura šolske in državne ravni tekmovanja.