Obvestilo o izvedbi državnega tekmovanja za učence 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine


Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja za učence 8. in 9. razreda s področja angleščine v skladu z obvestilom o izvedbi tekmovanj v organizaciji Zavoda RS za šolstvo ter v skladu s 50. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja angleščine potekala v spletni obliki. Državno tekmovanje bo potekalo spletno, in sicer v sredo, 16. 3. 2022, od 14.00 do 15.30 na način:

Spletno tekmovanje bo potekalo v prostorih matičnih šol, ki jih v sodelovanju z ravnatelji zagotovijo šolske tekmovalne komisije.

 • Med 13.20 in 13.30 se bodo tekmovalci prijavili na DMFA strežnik s svojim uporabniškim imenom in geslom za državno tekmovanje (v kolikor ga še nimajo, se na strežnik DMFA prijavijo z uporabniškim imenom in geslom za šolsko tekmovanje s področja angleščine, po vpisu pa pridobijo uporabniško ime in geslo za državno raven oz. nadaljujejo na naslednjo raven). Nato tekmovalci na črtaste liste A4 prepišejo svojo šifro (vidna ob prijavi na strežnik DMFA – državno tekmovanje).
 • Ob 13.30 se tekmovalci priključijo na dodeljeno ZOOM povezavo (pred tekmovanjem si morajo naložiti aplikacijo ZOOM na računalnik).
 • Ob 13.40 bo potekal uvodni pozdrav oddaljenih nadzornih učiteljev, preizkus tehničnih pripomočkov in dovoljenih pripomočkov (vsaj trije črtasti A4 listi z zapisano šifro tekmovalca, modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik).
 • Tekmovalci morajo imeti za udeležbo na državnem tekmovanju delujoč računalnik s tipkovnico, zvočnik, slušalke, premično kamero in mikrofon ter dobro delujočo spletno povezavo. Za lažje reševanje nalog priporočamo uporabo računalniške miške, v izogib motečih zunanjih zvokov pa tudi slušalke (lahko navadne za mobilni telefon). Priporočamo, da pri spletni izvedbi na šoli šolski tekmovalni komisiji pomagajo tudi računalnikarji na šoli. Kamera vsakega tekmovalca (premična kamera ali s telefona, če ima ta možnost uporabe aplikacije ZOOM) naj bo postavljena tako, da bo zajemala tekmovalčevo celotno delovno površino.
 • Učitelji matične šole nudijo tekmovalcem tehnično pomoč in zagotovijo nemoteno spletno izvedbo državnega tekmovanja.
 • Ob 14. uri bo na DMFA strežniku omogočeno reševanje tekmovalnih nalog. Po potrebi se osveži stran, da bo povezava na tekmovalno polo postala delujoča. V primeru tehničnih težav bo prijavno okno odprto 15 minut, v tem času bodo morali tekmovalci pričeti z reševanjem tekmovalnih nalog.
 • Tekmovalci rešujejo prve štiri naloge na strežniku DMFA, pisni sestavek pa zapišejo na črtast A4 list.
 • Po preteku 90 minut se tekmovala pola na strežniku samodejno zapre.
 • Med 15.30 in 15.50 tekmovalec skenira oz. fotografira pisni sestavek in ga kot en PDF dokument naloži na predvideno mesto na strežniku DMFA. Če bo tekmovalec za fotografiranje uporabil telefon, si predhodno naloži na telefon aplikacijo CamScanner ali katero koli drugo, ki omogoča zajetje zaslona in potem avtomatsko združi posamezne fotografirane liste A4 v en PDF dokument.
 • Po oddaji PDF dokumenta na strežnik DMFA tekmovalec izstopi iz virtualne ZOOM učilnice.
 • Originalni pisni sestavek tekmovalci oddajo svojemu mentorju, ki ga hrani na šoli do 31. 8. 2022 in ob morebitnem pozivu predloži DTK.

Za seznanitev s postopkom državnega tekmovanja bomo v ponedeljek, 14. 3. 2022, ob 14. uri izvedli poskusno prijavo v sistem in reševanje tekmovalnih nalog. Poskusno reševanje tekmovalnih nalog bo potekalo na način kot reševanje tekmovalnih nalog na dan državnega tekmovanja. V primeru tehničnih težav le-te sporočite na .

Učitelji, ki bi želeli sodelovati pri izvedbi tekmovanja kot oddaljeni nadzorni učitelji v virtualnih ZOOM učilnicah ali pri vrednotenju tekmovalnih pol, se, prosimo, evidentirajte na strežniku DMFA (najkasneje do 8. 3. 2022).

Vrednotenje pisnih sestavkov, vpogledi in ugovori (s soglasjem mentorjev) bodo v letošnjem šolskem letu 2021/22 potekali prek strežnika DMFA, skladno s časovnico, objavljeno na strežniku.

Neuradni rezultati bodo objavljeni do srede, 23. 3. 2022, do 17.00. Možnost vlaganja ugovorov bo omogočena do vključno ponedeljka, 28. 3. 2022 do 15. ure na strežniku DMFA. Uradne rezultate, odgovore na ugovore ter dobitnike srebrnih in zlatih priznanj bo Državna tekmovalna komisija objavila do petka, 1. 4. 2022, do 20.00 na strežniku DMFA.

Učitelje mentorje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili.

Vsa nadaljnja navodila za izvedbo državnega tekmovanja bomo objavili na strežniku DMFA, oddaljeni nadzorni učitelji (virtualne ZOOM učilnice) in učitelji ocenjevalci pa boste prejeli še dodatna obvestila.

Tekmovalkam in tekmovalcem želimo veliko uspeha na tekmovanju in vas lepo pozdravljamo.