Izvedba tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Obveščamo vas, da se bodo državna tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo v času, ko je v svetu še vedno razglašena pandemija covida-19, izvedla spletno. Spletno se bodo izvedla preko strežnika DMFA in v skladu z določilom o višji sili po pravilniku o tekmovanju Zavoda RS za šolstvo.

Tekmovanja bodo vsebinsko in tehnično prilagojena možnostim spletnega tekmovanja. O podrobnostih bodo šole obveščene s strani Državnih tekmovalnih komisij preko DMFA strežnika, navodila pa bodo objavljena tudi na spletni strani ZRSŠ.