Ekonomija na enem mestu

Predmetna skupina za ekonomske predmete se ukvarja z razvojem predmetov ekonomija, podjetništvo in poslovanje. V letu 2020 so bili sprejeti posodobljeni učni načrti, s katerimi smo vsebinsko in didaktično temeljito prenovili predmeta ekonomija in podjetništvo ter uvedli nov predmet – poslovanje, ki v ekonomski gimnaziji poleg poslovne informatike uvaja nove sklope, in sicer: finance, trženje in prodaja, računovodstvo ter mednarodno poslovanje.

Prioritetna naloga Predmetne skupine je:

  • priprava učbenikov in drugih strokovnih gradiv za posodobljene in nove predmete, 
  • razvoj sodobnih načinov učenja in poučevanja ekonomskih predmetov ter
  • priprava rešitev z vključevanjem IKT, ki omogočajo uporabo teh načinov pri pouku.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo učiteljem in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja študijskih skupin in seminarje ter delavnice za učitelje.

Na področju mature pri predmetu ekonomija sodelujemo s predmetno izpitno komisijo na Državnem izpitnem centru.


Učni načrti


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za ekonomske predmete

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Več informacij o tekmovanjih dobite tukaj.


Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »