Domovinska in državljanska kultura in etika na enem mestu

Naloge predmetne skupine za domovinsko in državljansko kulturo in etiko (PS za DKE) se nanašajo na: 

  • razvijanje in vključevanje sodobnih didaktičnih pristopov v pouk, 
  • spremljanje raziskav in priporočil za/in vključevanje vsebin državljanske vzgoje v pouk, 
  • spremljanje in raziskovanje dosežkov v znanju in veščinah učencev preko raziskav in nacionalnega preverjanja znanja z namenom dviga kakovosti poučevanja, učenja in znanja učencev pri pouku DKE. 

Ključna naloga PS za DKE je tudi strokovna podpora profesionalnemu razvoju učiteljev in učiteljic.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrt


Digitalizirani učni načrti


Novice

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

Komisija za preprečevanje korupcije in Zavod RS za šolstvo ponovno organizirata ustvarjalni natečaj za srednje šole “Pisma poslancem”, katerega cilj…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica Domovinska in državljanska kultura in etika

Učbeniki in učila


Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Publikacij trenutno ni na voljo.

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave